† 03 07 2018 | Madeleine De Mol


 

Ieder afscheid leert ons iets van sterven.
Maar tegelijk
om elke tedere herinnering te koesteren
zolang er licht in ons zal schijnen
en zolang ons hart blijft slaan.
Kris Gelaude

 

In het woonzorgcentrum Lichtenberg in Hoboken overleed,
toch nog onverwacht, op 3 juli 2018

 

mevrouw
Madeleine De Mol

 

geboren in Arendonk op 17 november 1930.


Met bijzondere dank aan het verplegend personeel van het woonzorgcentrum Lichtenberg,
afdeling Zwaantjes, in Hoboken voor hun goede zorgen en steun.


De afscheidsplechtigheid, met woord en gebed, waarop u vriendelijk bent uitgenodigd,
zal plaatshebben in aula Aster van crematorium Pontes op dinsdag 10 juli 2018 om 12.00 uur.

De familie ontvangt u vanaf 11.45 uur
Ingang en parking: hoek Legerstraat / J. Moretuslei in Wilrijk.

Aansluitend zal de urne van Madeleine worden bijgezet in het urnengraf op de begraafplaats van Hoboken.
Ingang en parking: hoek Sint-Bernardsesteenweg / Coöperatielaan.

Bloemen bestellen voor Madeleine Route naar Pontes 

[ condoleren ]