† 16 08 2018 | Lucien De Blick


 

Waarom al dat wachten, waarom al die pijn.
Je wilde hier niet weg, je wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk en geheel niet terecht.
Je wilde nog graag verder, maar...
je verloor dit gevecht.

 

In grote dankbaarheid voor wat hij voor ons
en vele mensen is geweest, maar bedroefd om het afscheid,
melden wij u het overlijden van

 

de heer
Lucien „Swa“ De Blick

op rust gesteld bediende bij IVEG
gewezen vakbondsafgevaardigde ACOD
Burgerlijke Medaille 1 ste klasse

echtgenoot van mevrouw
Yvonne De Roeck

 

geboren in Hoboken op 21 juli 1939
en thuis in Hoboken overleden op 16 augustus 2018.


Met bijzondere dank aan dokter A. Verheyen, dokter E. Van Lint,
de palliatieve verzorgers Rubia, Dries, Jeremy en de
Dienst Oncologie van Middelheimziekenhuis,
voor hun goede zorgen.


De vrijzinnige uitvaartplechtigheid,
waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op donderdag 23 augustus 2018 om 11.30 uur
in aula Chrysant van het crematorium Pontes.

De familie ontvangt u vanaf 11.15 uur.
Ingang en parking nr 2: hoek Legerstraat / Jules Moretuslei 2 in Wilrijk.

Aansluitend wordt de as plechtig verstrooid op het strooiveld van
de begraafplaats van Hoboken.
hoek Sint-Bernardsesteenweg / Coöperatielaan in Hoboken

Geen bloemen, geen kransen

 Route naar Pontes 

[ condoleren ]