Laatste groet of rouwbezoek

Familie en vrienden kunnen een stoffelijk overschot een laatste groet brengen. Dit gebeurt meestal in ons rouwcentrum. We hechten veel belang aan kleding en houding van lichaam en gelaat. Maquillage zal voorzichtig en op vraag van de nabestaanden worden aangebracht en liefst met de producten van de overledene zelf. Meestal volstaat een eenvoudige gelaatsverzorging. In ons rouwcentrum streven we naar een warme sfeer. Een kaarsje en zachte achtergrondmuziek, volgens de smaak van de overledene, maakt mee  dat de laatste groet meestal een goed gevoel geeft.
In de vakliteratuur over rouwverwerking wordt een laatste groet aanbevolen. De dood, het afscheid mag je niet ontkennen, de confrontatie met het dode lichaam geeft via je zintuigen de bevestiging dat het leven geëindigd is. Bij zwaar verminkte stoffelijke overschotten is een restauratie mogelijk met de technieken van de thanatopraxie.

Een laatste groet kan ook in het sterfbed.

Terug naar A – Z Index