De heer Guido De Meyer

ambtenaar op rust bij de FOD Financiën
lid van de vriendenkring van gepensioneerden

echtgenoot van mevrouw
Yvonne De Groot

Oudenaarde, 2 maart 1935 – Wilrijk, 4 maart 2022

Het afscheid, met woord en gebed, vindt plaats op maandag 14 maart 2022 om 10.30 uur in aula Chrysant van crematorium Pontes.

Urnenveld, begraafplaats Schoonselhof.

Er is gelegenheid tot een laatste groet in Rouwcentrum Verstraeten, Kioskplaats 105 in Hoboken op woensdag en donderdag
tussen 9.00 en 17.30 uur, na telefonische afspraak. Tel. 03 828 25 09

Guido De Meyer001