Hans Pickery

burgerlijk ingenieur op rust
geëngageerd lid van talrijke verenigingen

weduwnaar van
Agnes Smits

Brugge, 18 november 1937 – Boechout, 4 september 2022

De plechtige uitvaartliturgie zal plaatsvinden op zaterdag 10 september 2022 om 12.00 uur in de parochiekerk van Sint-Bavo, Sint-Bavoplein te Boechout.

Asverstrooiing, begraafplaats Boechout.

Pickery 3