Zuster Elza De Backer

Zuster der Christelijke Scholen Vorselaar

Brasschaat, 26 augustus 1928 – Lier, 8 augustus 2022

De uitvaartdienst zal plaatsvinden op dinsdag 16 augustus 2022 om 11.00 uur in de O.L.Vrouw Geboortekerk, Kioskplaats 88 te 2660 Hoboken.

Gelegenheid tot afscheidsgroet voor de dienst vanaf 10.30 uur

Begraving, op de eigen begraafplaats van de congregatie te Westmalle.

Persoonlijk afscheid nemen kan in Rouwcentrum Verstraeten, Kioskplaats 105 in Hoboken op zaterdag 13 augustus tussen 11.00 en 12.00 uur

Zuster Elza