Louki

weduwe van
Jul

03.03.1946 – 20.03.2023

Het afscheid vindt plaats in beperkte kring
op vrijdag 31 maart 2023.

De familie zal haar asurn op een later
tijdstip op haar bestemming brengen.