Akte van overlijden

De akte van overlijden bepaalt nauwkeurig het overlijden en de persoonlijkheid van de overledene.  Deze akte wordt opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar de persoon overleden is. Een afschrift wordt, binnen de acht dagen, naar de woonplaats van de overledene gestuurd. (De wetgever voorziet ook in een inschrijving in het Rijksregister. Banken of financiële inrichtingen worden niet door de burgerlijke stand in kennis gesteld)

Zonder akte van overlijden kan men niet starten met de administratieve regelingen zoals erfopvolging, opzeggen van abonnementen, nutsvoorzieningen, lidmaatschappen en vele andere formaliteiten. (lees ook: nazorg)

Terug naar A – Z Index