Asbestemming

De plaats die de as krijgt, noemt men de asbestemming.
De as kan

  1. begraven worden op de begraafplaats in een klassiek graf
  2. begraven worden in het urnenveld van een begraafplaats
  3. bijgezet worden in een columbarium van een begraafplaats
  4. uitgestrooid worden op een strooiveld van een begraafplaats
  5. begraven worden in het urnenbos van de begraafplaats
  6. in een wateroplosbare urne neergelaten worden in de Schelde of in een aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee.

Na gezamenlijk schriftelijk verzoek van zowel de echtgenoot of van diegene met wie de overledene een feitelijk gezin vormde als van alle bloedverwanten van de eerste graad of indien het een minderjarige betreft een verzoek van de ouders of voogd en mits een voorafgaande schriftelijke toestemming in dubbel van de eigenaar van het terrein dat niet in eigendom is van de overledene of zijn nabestaanden,

kan de as

  1. begraven worden op een privé terrein
  2. uitgestrooid worden op een privé terrein
  3. in een urne ter beschikking worden gesteld van de nabestaanden om te worden bewaard op een privé-adres
  4. in een wateroplosbare urne neergelaten worden in de Schelde

Terug naar A – Z Index