Biocrematie: milieuvriendelijk sterven

De Vlaamse uitvaartsector wil nog deze maand bij Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) aandringen op een wettelijk kader voor biocrematie.

Bij die techniek wordt het lichaam van de overledene niet verbrand, maar opgelost in vloeistof. Dat bericht Het Belang van Limburg.
Biocrematie of resomering gebeurt sinds twee jaar in de Verenigde Staten, maar is in ons land niet toegestaan. Nochtans voert recent Nederlands onderzoek aan dat het milieuvriendelijker is dan begraven of cremeren.

‘Dit lijkt een perfect alternatief voor crematie’, zegt Bruno Quirijnen van de Vlaamse Autonome Raad voor het Uitvaartwezen (VARU). ‘Laat de bestaande crematoria uitdoven en stap volledig over op biocrematie. Als blijkt dat de ecologische voetafdruk daadwerkelijk kleiner is, lijkt me dat een voor de hand liggende keuze.’

Minister Homans zegt dat ze de evoluties in het buitenland in de gaten houdt.