Buitenland

Overledenen worden vanuit het buitenland gerepatrieerd naar hun thuisland. Ziekenfondsen en reisverzekeringen dekken hiervoor de kosten.
Er bestaat een Europees verdrag dat het vervoer van stoffelijke overschotten over de landsgrenzen regelt. Voor die landen die niet onder dat Europees verdrag vallen moet het consulaat van dat betreffende land een toelating tot vervoer uitreiken. Zij zullen dit doen na grondige controle van alle gelegaliseerde en vertaalde documenten.
Voor het thuisbrengen van overleden landgenoten doen we beroep ons wereldwijd netwerk van collega’s in die landen waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Verstraeten Uitvaartzorg heeft een grote expertise opgebouwd betreft repatriëring en doet dit ook graag voor collega’s. Meer info kan u vinden op onze infopagina ‘repatriëringen‘.

Terug naar A – Z Index