Concessie

De gemeente kan (niet verplicht) grafconcessies en concessies voor het columbarium of urnenveld verlenen, voor maximum 50 jaar. De meeste gemeenten verlenen  een concessie voor ten hoogste 25 jaar.   Hernieuwingen zijn mogelijk. Een nieuwe termijn kan aanvangen bij een bijbegrafenis.

Een stoffelijk overschot blijft minimaal 10 jaar begraven in een concessie ook al verloopt de concessietermijn. Een concessie is geen koop, slechts een gebruik van een graf gedurende een bepaalde periode. Het aantal plaatsen wordt bij de aanschaf bepaald.
De begrafenisondernemer regelt alle modaliteiten.

Een concessie kan dienen voor:begraafplaats

  • de aanvrager ( de concessiehouder, betaalt en bepaalt wie in de concessie mag begraven worden, mag ook een rechtspersoon zijn of een congregatie)
  • zijn/haar echtgeno(o)t(e)
  • zijn/haar bloed- of aanverwant(e)
  • Voor allen, aangewezen door de concessiehouder en die dit, als laatste wil, in het bevolkingsregister hebben laten inschrijven. Kan ook na de toewijzing van de concessie.
  • Bij een feitelijk gezin kan de overlevende een concessie aanvragen.
  • Een concessie kan worden aangevraagd ten behoeve van een derde of dienst familie.

De concessieprijzen (of retributies) en termijnen lopen sterk uiteen per gemeente. Bekijk en vergelijk de prijzen op onze infopagina betreft de verschillende begraafplaatsen in Antwerpen en omstreken.

Terug naar A – Z Index