Erfopvolging

Bij overlijden worden de eigen en gezamenlijke rekeningen van echtparen geblokkeerd.                                                                                                                                           (Gehuwden en wettelijk samenwonenden hebben wel recht op € 5.000 voorschot).

Hoe deblokkeren? Via een attest of akte van erfopvolging, afhankelijk van het erfdeel:

  • Attest erfopvolging: te verkrijgen via het lokale registratiekantoor FOD Financiën. Een aanvraagdocument kan u hier vinden.
    • Een attest van erfopvolging kan enkel verkregen worden indien er geen testament of  huwelijkscontract is en er geen minderjarige of onbekwaam-verklaarde erfgenamen zijn.
  • Akte erfopvolging: bij een notaris in alle andere gevallen.

Attest of akte worden slechts afgeleverd indien geen sociale of fiscale schulden van overledene en erfgenamen zijn. Meer info via FOD Financiën

Website FOD Financiën         Aanvraag attest van erfopvolging

Terug naar A – Z Index