Funerarium

[ mortuarium | rouwcentrum | uitvaartcentrum | funerarium ]

Deze 4 termen kennen in hoofdzaak dezelfde definitie.

Een plaats waar overledenen worden bewaard in afwachting van de lijkbezorging. Een mortuarium moet voldoen aan de VLAREM normen . Het binnenbrengen van overledenen moet aan het zicht worden onttrokken, er moet koeling zijn tot 4 graden. Er moet een verzorgingsruimte zijn en mogelijkheid om de overledene te groeten. Enz.. Een stoffelijk overschot mag ook thuis bewaard worden, geen enkele wet verbiedt dit.

Terug naar A – Z Index