Grafkelder

De stad Antwerpen heeft een tijd geleden het verbod op grafkelders opgeheven. Een grafkelder is een ondergronds bouwwerk waarin een kist wordt geplaatst. Vroeger werden de grafkelders gemetst met bakstenen. Nu worden er prefab grafkelders met verluchting geplaatst. Er kunnen tot drie plaatsen onder elkaar voorzien worden, de kisten worden met schotten van elkaar gescheiden. De bijzetting gebeurt meestal via een kuil die voor het graf gegraven wordt. Bij de grote, oude familiekelders was er vaak een toegang via een trap en kwam men zo in een grote ondergrondse kamer waarin de kisten op schabben tegen de wanden werden geplaatst. (vb. zie stad Antwerpen)

Terug naar A – Z Index