Grafmonumenten

Elke gemeente beslist autonoom over het begraafplaatsreglement. In Antwerpen is er geen verplichting een grafmonument  op een graf in de gewone lijn te plaatsen. Daarentegen is er in Antwerpen wel de verplichting om binnen de 6 maanden een grafbedekking op een concessie te plaatsen. De afmetingen en materialen zijn vastgelegd. Sommige gemeentebesturen voorzien de mogelijkheid waardevolle grafmonumenten over te nemen, met de verplichting deze ook goed te onderhouden. ( zie stad Antwerpen)

Op het begraafperk gewone lijn van het Schoonselhof hebben de meeste graven geen grafbedekking, slechts een houten grafkruis met naam wordt op het graf geplaatst. Steeds meer mensen kiezen voor de natuurlijke ontbinding van een lichaam in een gewoon graf en plaatsen geen grafaanduiding of grafsteen. Bij een asvertrooiing of begraving van de asurn in het urnenbos wordt geen grafsteen geplaatst.

Terug naar A – Z Index