Grafzerkmaker

[ steenhouwer | steenkapper | grafzerkmaker ]

Zorgen voor de fabricage en plaatsing van een grafsteen of grafmonument op een graf. De meeste grafstenen worden in grote fabrieken gemaakt. Natuursteenblokken worden in platen gezaagd en op maat gesneden. Vroeger werden kruisen, rozen,  motieven en letters met hamer en beitel in steen ingekapt. Steenkappers konden hun ziel in hun werk leggen; we zouden kunnen spreken van een kunstambacht. Wegens de grote vraag naar crematies verdwijnt dit ambacht, al vinden we deze mensen nog wel terug bij de restauratiewerken van onze historische gebouwen.

Terug naar A – Z Index