AL 5 GENERATIES LANG...

Factuur A. Engels-Michiels

Een van de oudste documenten in ons bezit is een factuur van A. Engels-Michiels, ze dateert van 1956. Alfons Engels was de opvolger van zijn eerste schoonvader J.F. Van der Meer. Op de factuur staat het telefoonnummer dat nu nog steeds voor ons kantoor in Antwerpen geldt, (03 2) 32 70 43. Alfons Engels liet de zaak over aan zijn schoonzoon en dochter Bob en Simonne van Eijken – Engels. Simonne Engels liet de zaak over aan schoonzoon en dochter Kristiaan en Liliane Verstraeten – van Eijken, die sinds enkele jaren samen met hun schoonzoon en dochter Rudi en Barbara Vercauteren – Verstraeten de begrafenisonderneming uitbaten. Dus zijn we nu aan de vijfde generatie toe.

In 1972 stichtten Kris en Liliane hun uitvaartverzorgingsbedrijf in Hoboken. Het ouderlijk huis in de Louisalei 43 was een solide basis, waarin Etienne en Delly Verstraeten – Lauwers een belangrijke steunpilaar waren. Al snel verhuisden we naar de Kapelstraat, om enkele jaren later naar Kioskplaats te versassen. Bakkerij Kiosk verhuisde naar enkele huizen verder en het handelshuis, van glazenmaker Van den Hoek, ooit eigendom van de familie Van Houwenhove, stond te koop en was voldoende groot voor winkel, magazijn, garage en een woonst voor een jong gezin.

Het was niet makkelijk daar in Hoboken met de collega-concurrenten , die zich verzekerd wisten van hun klantenkring.  Gestaag ging de zaak verder, steeds meer families stelden hun vertrouwen in ons, een vertrouwen dat we niet wilden beschamen. Door de jaren heen konden we verschillende panden bijkopen om zo een volwaardig rouwcentrum uit te bouwen. Alles onder één dak. We zochten steeds sobere, degelijke, stijlvolle en economische oplossingen.  We zijn ook dankbaar voor de architecten Henri De Backer, Luk Poelmans en Dirk Vrints die ons hierin bijstonden.

Aula | Kioksplaats 105, 2660 Hoboken

Aula | Kioksplaats 105, 2660 Hoboken

In Antwerpen hielden we ons bij een kantoorvestiging, geen rouwcentrum, magazijn of garage. De vierkante meters in Antwerpen stad zijn zeer duur en riskante financiële ondernemingen zijn aan ons niet besteed. Van de Oude Mansstraat (Tussen de Blauwe Geit en de Zevende Hemel) verplaatsten we ons door de jaren heen naar de Sint-Paulusstraat en Keistraat om sinds 2013 in het verworven bankdirectiekantoor aan de Minderbroedersrui 35 onderdak te vinden.

In 1978 namen we de Begrafenisonderneming Van Bortel in Borgerhout over. We stonden vele families bij, doch wegens economische motieven sloten we onze vestiging in de Langstraat. Dit vormt echter geen beletsel om onze trouwe klanten van dienst te zijn. We houden de besprekingen aan huis of in ons kantoor op de Minderbroedersrui in Antwerpen of op de Kioskplaats in Hoboken.

De generaties op een rij…

(vlnr.: Sint-Paulus anno 1920, Alfons Engels, Simonne Engels, Liliane van Eijken, Barbara Verstraeten)