Orgaandonatie

Na een overlijden: wie zwijgt, stemt toe

De Belgische wetgeving hanteert het principe van veronderstelde toestemming. Elke meerderjarige Belg wordt verondersteld akkoord te zijn om na zijn overlijden een mogelijke donor te zijn, tenzij hij tijdens zijn leven formeel (registratie in het bevolkingsregister) of  informeel (mondeling) verzet heeft aangetekend. België heeft zo een gemiddeld groot aantal donoren. Orgaandonatie is slechts mogelijk in een daarvoor uitgerust ziekenhuis.

Op de website van Re-born to be alive vzw kan je meer informatie vinden.

Terug naar A – Z Index