Sprekers

Steeds meer familie en vrienden nemen het woord bij het afscheid van een dierbare. Deze toespraken gaan meestal gepaard met een grote emotionele geladenheid. Omdat het toch de bedoeling is de tekst door de toehoorders te laten verstaan om zo eer te betonen aan de overledene geven wij enkele vuistregels.

  • Oefen eventueel op voorhand in de aula, kerk of zaal.
  • Zorg dat de micro steeds 10 cm voor je mond staat.
  • Is een opstap nodig?
  • Spreek traag, luid genoeg, duidelijk, spreek lettergrepen uit.
  • Let op de laatste letters van het woord.
  • Indien je de indruk krijgt dat je te traag en of te luid spreekt dan komt het wellicht juist beter over bij het publiek. Tussenin mag je gerust een stiltemoment inlassen.
  • Spreek voor de mensen die achteraan in de ruimte staan.
  • Indien je gemoed dreigt over te lopen, voor of tijdens de toespraak, pauzeer dan voldoende, neem je tijd, haal diep adem en lees rustig en traag verder.
  • Maak aantekeningen op je tekst.
  • Bezorg ons op voorhand de volgorde van de teksten en de sprekers zodat we kunnen zorgen voor een inleiding.

Indien je de lezing van de tekst liever aan ons overlaat moet je ons de tekst ten laatste de dag vóór de uitvaart bezorgen, zodat we ons in alle rust kunnen voorbereiden.

Terug naar A – Z Index