Thanatopraxie

Thanatopraxie of balseming is een wetenschappelijke methode om een overleden lichaam een natuurlijk uitzicht te geven en te conserveren zonder koeling. Het lichaam blijft gesloten, er worden geen organen verwijderd, via het bloedvatenstelsel wordt een bewaarvloeistof geïnjecteerd. Overledenen kunnen na behandeling thuis, zonder hinder, bewaard worden tot de uitvaart. Bij repatriëring is thanatopraxie verplicht. De behandeling vindt plaats in onze verzorgingskamer, in een verzorgingskamer van een ziekenhuis of uitzonderlijk in het sterfbed. Mooie kleding, een waardige lighouding en een passende gelaatsverzorging sluiten het geheel af. Gelaatsverzorging en maquillage zal steeds in overleg met de nabestaanden worden aangebracht, meestal is een eenvoudige verzorging voldoende. De thanatopractor herstelt eveneens verminkte lichamen ten gevolge ongeval of geweldpleging. In de Angelsaksische landen en Frankrijk is thanatopraxie een courant gebruik. Een behandeling kost tussen € 290,00 en € 450,00.
Kristiaan Verstraeten volgde de opleiding in Hasselt, Cannes en Parijs en is erkent door het Belgisch Instituut voor Thanatopraxie onder nr 42.

Thanatopraxie is samengesteld uit de naam “Thanatos”, de Griekse god van de dood, en het woord “praxis”, behandelen.

Terug naar A – Z Index