Toelating tot crematie

De toelating tot crematie wordt door ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente van overlijden uitgereikt, 24 uur na de aanvraag van de crematie en na het verslag van een speciaal aangestelde tweede geneesheer betreffende het al dan niet verdacht zijn van een overlijden.

Bij overlijden in het buitenland zal de Procureur des Konings de toelating verschaffen op voorwaarde dat de stukken in de Nederlandse taal zijn opgesteld en de doodsoorzaak uit deze documenten kan worden opgemaakt. Dit zorgt natuurlijk voor de nodige spanning tussen de wetgeving en de wensen van de familie om een crematie binnen redelijke termijn te laten plaatsvinden.

Bij een verdacht overlijden moet de Procureur des Konings eveneens zijn toelating tot crematie geven. Het zou kunnen dat de Procureur des Konings bezwaar blijft hebben tegen crematie en dat het lichaam moet begraven worden.

Terug naar A – Z Index