Toelating tot vervoer

Het toezicht van de lijkstoeten berust bij de gemeenteoverheid.

Het vervoer van niet-gecremeerde stoffelijk overschotten binnen het Vlaams Gewest is mogelijk vanaf het moment dat de behandelende geneesheer of geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld een attest heeft opgesteld waarin hij verklaart dat het om een natuurlijke doodsoorzaak gaat en dat er geen gevaar voor de volksgezondheid is. Als attest kan het model III.C volstaan.

Decreet van 18 april 2008, houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (B.S. 26 mei 2008)( Nieuw art. 13 2e lid decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging)

Terug naar A – Z Index