[ uitvaartinfo ]

Wat te doen bij een overlijden?

We zijn de klok rond bereikbaar en dit elke dag van het jaar dus ook op zon- en feestdagen.
U kan ons bereiken via het telefoonnummer:

Thuis:

 • Bij thuis overlijden moet een dokter de dood vaststellen en overlijdenspapieren invullen. Het zou de dokter van wacht, de spoedarts of de huisarts kunnen zijn.
 • Nabestaanden kunnen ons dan contacteren voor een opbaring thuis of overbrenging naar ons rouwcentrum. Mooie, gepaste kleding is een minimum voor een waardige opbaring.
 • Er wordt ook afgesproken om de uitvaart te bespreken; bij de
  nabestaanden thuis of in ons kantoor. Meestal zijn alle belangrijke
  verwanten hierbij aanwezig en heeft de bespreking binnen de 24 uur na
  het overlijden plaats.
 • De identiteitskaart en het trouwboekje zijn de belangrijkste documenten die we u zullen vragen. Hou ze alvast bij de hand.
 Rust- of ziekenhuis:
 • Een door het rust- of ziekenhuis aangestelde dokter zal de dood vaststellen en de overlijdenspapieren invullen.
 • Indien het rust- of ziekenhuis een mortuarium ter beschikking heeft zal de overledene naar daar worden overgebracht.
 • Bij gebrek aan een mortuarium kunnen wij de overledene naar ons rouwcentrum overbrengen.
 • De overledene kan door ons in het mortuarium van het rust- of ziekenhuis of in ons rouwcentrum worden opgebaard. Mooie, gepaste kleding is een minimum voor een waardige opbaring.
 • Er wordt ook afgesproken om de uitvaart te bespreken; bij de nabestaanden thuis of in ons kantoor. Meestal zijn alle belangrijke verwanten hierbij aanwezig en heeft de bespreking binnen de 24 uur na het overlijden plaats.
 • De identiteitskaart en het trouwboekje zijn de belangrijkste documenten die we u zullen vragen. Als ze door de administratie van het rust- of ziekenhuis bewaard worden, zullen wij ze voor u ophalen tijdens de openingsuren.

Openbare weg:

 • Bij een overlijden op de openbare weg moeten de hulpdiensten onmiddellijk verwittigd worden. Ziekenwagen met MUG, politie, eventueel brandweer komen ter plaatse. Het overlijden wordt vastgesteld door de MUG-arts. Bij natuurlijk overlijden wordt de overledene naar een mortuarium overgebracht. Meestal beslist de aanwezige politie over de bestemming van het stoffelijk overschot.

In Antwerpen bestaat er bij de politie een protocol, een werkwijze van handelen na overlijden. Dit protocol houdt in dat het stoffelijk overschot door een firma wordt overgebracht naar een mortuarium in Rumst indien de vaststellers niet onmiddellijk nabestaanden kunnen contacteren. Wij verzetten ons uitdrukkelijk tegen deze werkwijze en hopen dat deze procedure dringend gewijzigd wordt. Antwerpse overledenen dienen in Antwerpen te verblijven (mortuarium Middelheim), zodat ze door nabestaanden op een gepaste wijze kunnen worden bezocht.
Indien de familie tijdig op de hoogte is gebracht beslist deze over de bestemming en duidt een begrafenisondernemer aan.

 • Bij niet-natuurlijk overlijden mag het stoffelijk overschot het grondgebied van de gemeente niet verlaten. Het wordt het ter beschikking gesteld van de gerechtelijke instanties voor onderzoek. Na vrijgave van het lichaam door de bevoegde magistraat kan de uitvaart doorgaan. Families nemen meestal onmiddellijk na het overlijden met ons contact om de uitvaart voor te bereiden.
 • Mensen overleden aan de gevolgen van een ongeval kunnen beschadigd zijn. Reiniging, kleding en restauratietechnieken (thanatopraxie) kunnen het stoffelijk overschot een toonbaar uitzicht geven. In sommige gevallen is dit echter niet mogelijk. We zullen er echter alles aan doen om toch een vorm van tastbaar afscheid mogelijk te maken.

Repatriëringen

Indien u ooit geconfronteerd bent geworden met het overlijden van een buitenlander, hebt u ook het leed, dat hiermee gepaard gaat ondervonden. De verzoeken tot hulp of informatie zijn ware S.O.S.-signalen. Bij hoogdringendheid moeten er een aantal praktische zaken geregeld worden, waaronder de begrafenis of repatriëring, die u aan een uitvaartonderneming toevertrouwd.

lees meer…

Repatriations

When confronted with the loss of a loved one in or from a foreign country, there is not only the grief but also the complexity of practical and administrative arrangements. To be able to send the body to its home country , you trust and rely on a funeral director with a good sense of urgency.

read more…

[ nazorg ]

Hier kan u een overzicht vinden van de voornaamste formaliteiten. U kan deze schikkingen en regelingen slechts aanvangen nadat u het uittreksel uit de akte van overlijden van ons heeft ontvangen…

[ van a tot z ]

Van asbestemming tot uitvaartverzerking, een handig overzicht van begrippen, gebruiken en niet-alledaagse terminologie.

[ nuttige links ]

Als begrafenisonderneming hebben we in de loop der jaren heel wat contacten gelegd in binnen- en buitenland. Via onze nuttige links-pagina kan u meer info over ze vinden.

[ nieuws uit de uitvaartsector ]