Uitvaartkosten

Uitvaartkosten zijn zeer uiteenlopend, ook de kosten van een reis, huis of auto kunnen sterk verschillen.  Buiten de begrafeniskosten hebben nabestaanden soms te maken met kosten, die hoger dan de uitvaartkosten kunnen zijn. We denken aan successierechten, notariskosten, ziekenhuiskosten, woningkosten, makelaarsloon bij verkoop van een woning en inboedel. We willen de kosten niet minimaliseren, doch uitvaartkosten zijn te voorzien; de meeste Belgen hebben hiervoor een reserve aangelegd.

We sommen zonder volledig te willen zijn de uitvaartkosten op.

Overbrenging lichaam – Verzorging – Opbaring – Bewaarkosten – Besprekingen, organisatie, formaliteiten – Rouwauto – Volgauto’s voor familie – Kist – Kistdragers – Uitvaartleider of ceremoniemeester – Rouwbrieven – Postzegels – Krantenadvertentie – Uitnodigingen koffietafel – Gedachteniskaartjes –  Kerkrechten – Crematiekosten – Urne – Asjuweel – Aulakosten – Opmaak van teksten, lector van teksten – Muziekuitvoeringen –  Foto- of videoprojectie – Fotoprojectie – Asbezorging – Begraafplaatsconcessie – Grafkelder – Grafmonument – Columbariumafdekking – Koffietafel of Receptie – Bloemen – Gemeentetaksen – Ziekenhuismortuarium – BTW .

Niet al deze opgesomde goederen en diensten zijn voor elke uitvaart nodig. De juiste kostprijs kan na een bespreking opgegeven worden. Onze uitgaande facturen schommelen tussen 3 000  à 5 000 euro.

Terug naar A – Z Index