Uitvaartverzekering

In een moderne maatschappij is men al dan niet verplicht verzekert voor de kosten van ziekte, hospitalisatie,  invaliditeit, pensioen, brand, burgerlijke aansprakelijkheid, auto, schuldsaldo, reis.

Het is niet zeker dat men ooit beroep moet doen op een uitkering van deze verzekeringen. Er zijn zelfs mensen die nooit op pensioen gaan omdat ze voor hun pensioenleeftijd overlijden of gewoon blijven doorwerken tot hun laatste hartslag.  Maar als men ziek wordt, of een ongeval heeft kunnen de kosten zeer hoog oplopen; daarom is men voor deze verzekeringen verplicht verzekerd.

Maar sterven en de daaraan verbonden kosten zullen er altijd zijn. De meeste Belgen weten dit en reserveren voor deze kosten een som geld. Ook hebben vele Belgen een levensverzekering, privé of via werkgever afgesloten. Dit kapitaal wordt ook bij overlijden uitbetaald of bij de oppensioenstelling.

Bij overlijden moeten de bankrekeningen geblokkeerd worden, doch begrafeniskosten worden betaald van een geblokkeerde bankrekening; begrafeniskosten zijn ook aftrekbaar van het geheel van de nalatenschap.

Doch een uitvaartverzekering zou interessant kunnen zijn in volgende gevallen:

  • Wanneer men niet de discipline heeft om zelf te sparen.
  • Wanneer men wil gokken op de lengte van het leven. Als je vóór de gemiddelde leeftijd overlijdt (ongeveer  80 jaar) doe je profijt, want dan komt het verzekeringsaspect boven water, je hebt nog niet volledig de uitvaartkosten vooraf betaald maar de nabestaanden ontvangen toch het vooropgestelde kapitaal.
  • Wanner je in leven alles uitdeelt aan je erfgenamen, maar het geld voor je begrafenis wil veilig stellen.
  • Wanneer je naar een rusthuis gaat. Een rusthuis is duur, en hoe langer het verblijf hoe hoger de totaalkost. Indien alle financiële middelen naar het rusthuis zijn gegaan, heb je de gelden voor de begrafeniskosten veilig gesteld.
  • Wanneer je in onmin leeft met je nabestaanden, erfgenamen en je uitvaart wil laten doorgaan overeenkomstig je eigen wensen. Of indien er onenigheid is tussen de erfgenamen en je discussies wil vermijden.

Een uitvaartverzekering kan met maandelijkse premies betaald worden of in eenmaal de volledige kostprijs. Vanaf de leeftijd van 75 kan men geen maandelijkse premies meer betalen. De betaling in één keer (koopsom) is niet aan leeftijd gebonden.

Wij kunnen u hierin adviseren en de voor u interessantste oplossing voorstellen. We bespreken samen het volledige verloop van de uitvaart en leggen dit vast in een overeenkomst tussen u en ons. Financieel kunnen de kosten via een uitvaartverzekering geregeld worden; wij zijn een erkend verzekeringsagent. En als sluitstuk, registreren we uw uitvaartwensen in het bevolkingsregister, dat bij overlijden altijd en overal moet ingezien worden. (De meeste Belgen kennen hier het bestaan niet van.) Zie ook onze infopagina ‘uitvaartverzekeringen‘. U kan er ontdekken welke de meest courante verzekeraars zijn.

Terug naar A – Z Index