[ verkoopsvoorwaarden ]

Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: Bestellingen moeten minimum 36 uur voor de uitvaart besteld worden. U moet rekening houden met het onderstaande schema. Het betreft de uiterste besteldatum.

  • Maandag voor 12.00 uur bestellen voor een uitvaart op woensdag.
  • Dinsdag voor 12.00 uur bestellen voor een uitvaart op donderdag.
  • Woensdag voor 12.00 uur bestellen voor een uitvaart op vrijdag.
  • Donderdag voor 12.00 uur bestellen voor een uitvaart op zaterdag of maandag.
  • Zaterdag voor 12.00 uur bestellen voor een uitvaart op dinsdag.

We aanvaarden geen telefonische bestellingen.

Artikel 2: Opmerkingen betreffende geleverde goederen dienen te geschieden binnen 1 werkdag na levering. Na deze termijn zal geen enkele klacht nog kunnen aanvaard worden.

Artikel 3: Voor alle laattijdige betalingen wordt er een intrest aangerekend van 15% per jaar zonder ingebrekestelling, dit met een minimum van 100 €. In geval van geschillen is uitsluitend de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen alsmede het Vredegerecht te Antwerpen bevoegd.