Voorrafregeling

Sommige mensen willen hun uitvaart vooraf bespreken met de begrafenisondernemer of uitvaartverzorger. Zij hebben hiervoor uiteenlopende redenen. De meesten doen dit echter niet en hebben hun wensen mondeling aan kinderen of erfgenamen overgemaakt, die deze dan ook plichtbewust laten uitvoeren.

Verstraeten Uitvaartzorg heeft zijn dienstverlening zodanig uitgewerkt dat mensen bij leven hun uitvaart kunnen bespreken, vastleggen en eventueel financieel op voorhand regelen. De gelden om de uitvaartkosten te dekken worden meestal in een verzekeringsovereenkomst gestoken.

Indien er een voorafregeling is wil dit niet zeggen dat nabestaanden totaal geen zorgen hebben omtrent de uitvaart. Meestal zijn de grote lijnen vastgelegd. De details moeten na een overlijden nog worden aangepast. Er moet na een overlijden nog veel besproken en geregeld worden; dag, uur, plaats, namen op rouwbrieven, adressenlijsten en gepaste teksten dienen aangepast. Het ritueel moet besproken worden met de voorganger. Misschien moeten er nog teksten geschreven worden enz. Dit alles is niet nadelig en komt de rouwverwerking ten goede. Dit is het laatste wat men voor een dierbare kan doen. De meeste nabestaanden zien dit als hun plicht. Hoe anders zou het zijn indien men niets om handen zou hebben.

Terug naar A – Z Index